1. interfoliera

  interfoliera, häfta in blanka blad mellan de tryckta bladen i en bok.
 2. intercept

  intercept, i matematiken sträckan mellan origo och en kurvas skärningspunkt med en av koordinataxlarna.
 3. intersexualitet

  intersexualitet, utvecklingsstadium hos djur där både manliga och kvinnliga könsegenskaper återfinns; se hermafroditism.
 4. interdental

  interdental, språkljud som bildas med tungspetsen mellan framtänderna.
 5. intäkt

  intäkt, inom företagsekonomin inkomst som påförts en viss period, periodiserats, i redovisningen.
 6. interkostal

  interkostal, skeppsbyggnadsterm använd om längsgående balkar vilka kapas och fästs som korta delar mellan tvärskeppsspant och bottenstockar, t.ex. kölsvin och vägare.
 7. intercelebration

  intercelebration, term för kristna kyrkors eller kyrkofamiljers ömsesidiga överenskommelse att låta sina ämbetsbärare leda nattvardsgudstjänst även inom den andra kyrkan.
 8. interferens

  interferens, inom medicinen detsamma som läkemedelsinteraktion.
 9. interkostal

  interkostal, anatomisk term som anger läge mellan två revben, t.ex. interkostalrum ( spatium intercostale), utrymmet mellan två revben i bröstkorgsväggen.
 10. interkolumnium

  interkolumnium (latin intercolumnium, av inter ’mellan’ och columna ’kolonn’), avståndet mellan två kolonner.