1. interdependens

  interdependens, inom nationalekonomi beteckning för ömsesidigt beroende mellan de olika marknaderna i en ekonomi.
 2. intertidal

  intertidal, den del av havsstranden inom områden påverkade av tidvatten som är helt täckt av vatten vid havets högsta nivå (flod) och helt eller delvis blottlagd vid havets lägsta nivå (ebb).
 3. interregnum

  interregnum, dels tillfällig styrelse (interrex, riksföreståndare etc.) mellan en härskares avgång eller avsättning och valet av efterträdare, dels den tid under vilken en sådan styrelse verkar.
 4. interpluvialtid

  interpluvialtid, längre tidsavsnitt med förhållandevis låg nederbörd mellan två längre perioder med hög nederbörd (pluvialtider).
 5. interrex

  interrex, extraordinär ämbetsman under den romerska kungatiden och republiken, sista gången belagd 52 f.Kr.
 6. interaktion

  interaktion, samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra.
 7. intervall

  intervall, i matematiken en sammanhängande delmängd av tallinjen.
 8. intressentmodell

  intressentmodell, en utvidgning av synen på vilka som utövar ett (legitimt) inflytande på ett företags verksamhet, och därmed även av synen på hur inflytandet utövas.
 9. interception

  interception, dels den process där nederbörd fångas upp och hålls kvar på vegetation eller andra föremål, dels mängden av denna nederbörd.
 10. intertrigo

  intertrigo, hudinflammation som uppstår där hud ligger mot hud, t.ex. under brösten eller i ljumskar vid fetma.