1. Vera Nilsson

  Nilsson, Vera, född 1 juni 1888, död 13 maj 1979, konstnär, en av sin tids främsta svenska färgkonstnärer.
 2. Erik H. Erikson

  Erikson, Erik Homburger, född 15 juni 1902, död 12 maj 1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker, ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad utvecklingspsykologi.
 3. sexualbrott

  sexualbrott, tidigare sedlighetsbrott, sammanfattande benämning på handlingar som straffbelagts för att skydda människors sexuella integritet, t.ex. våldtäkt.
 4. personregister

  personregister, samling av personuppgifter ordnad så att den möjliggör och underlättar sökningar och sammanställningar av information om individer.
 5. Datainspektionen

  Datainspektionen, DI, Stockholm, central förvaltningsmyndighet.
 6. Limadeklarationen

  Limadeklarationen, solidaritetsförklaring antagen vid 8:e panamerikanska konferensen 1938 i Lima, Peru, där samtliga amerikanska länder utom Canada deltog.
 7. Yrkesetiska nämnden

  Yrkesetiska nämnden, organ inom Svenska Journalistförbundet som sedan början av 1970-talet har till uppgift att övervaka journalisternas yrkesregler och se till att journalisterna värnar om yrkets integritet och goda namn.
 8. samkörning

  samkörning, sambearbetning, en användning av personuppgifter som anses innebära särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.
 9. Jan Aghed

  Aghed, Jan, 1934–2018, filmkritiker och kulturjournalist, verksam vid Sydsvenska Dagbladet 1960–2009.

 10. pressetik

  pressetik, sammanfattningen av de centrala värden som massmedierna anses böra sträva efter att skydda i nyhetsförmedling och opinionsbildning, t.ex. korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt enskilda människors integritet.