1. Konrad Wolf

  Wolf, Konrad, 1925–82, tysk (östtysk) filmregissör.
 2. folktribun

  folktribun var en romersk ämbetsman.
 3. Yohannis IV

  Yohannis IV, Johannes IV , 1831–89, kejsare av Etiopien från 1872.
 4. Gunnar Eddegren

  Eddegren, Gunnar, 1935–85, författare, litteraturkritiker.
 5. rösthemlighet

  rösthemlighet, skydd för väljarens integritet i allmänna val.
 6. Alain

  Alain, pseudonym för Émile Chartier, 1868–1951, fransk filosofisk författare.
 7. Karl Lagerfeld

  Lagerfeld, Karl, född 1933, tysk-fransk modeskapare och designer.
 8. José Rodrigues Miguéis

  Miguéis, José Rodrigues, 1901–80, portugisisk författare.
 9. olaga förföljelse

  olaga förföljelse, stalking, stalkning, förföljelsesyndrom, brott mot frihet och frid som förstärker det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse.
 10. Erik Lindberg

  Lindberg, Erik, 1873–1966, medaljgravör och skulptör, 1916–44 chefsgravör vid Kungliga Myntet i Stockholm.