1. Eva Eriksson

  Eriksson, Eva, född 1949, konstnär och författare, framför allt känd för sina barnböcker.
 2. Grover Cleveland

  Cleveland, Grover, 1837–1908, amerikansk politiker, president 1885–89 och 1893–97.
 3. naturlig omvårdnad

  naturlig omvårdnad, egenvård i motsats till professionell omvårdnad, dvs. vad vuxna friska personer utan andras inblandning gör för att sköta sin hälsa och klara av sina personliga problem i den miljö där de lever sitt dagliga liv.
 4. Nils Kjær

  Kjær, Nils, 1870–1924, norsk författare.
 5. Sophie Calle

  Calle, Sophie, född 1953, fransk konstnär.
 6. marinen

  marinen, gemensam benämning på sjöstrids- och amfibieförbanden.
 7. assisterad befruktning

  assisterad befruktning, assisterad reproduktion, olika metoder att behandla par som inte kan få barn på naturlig väg, dvs. är infertila (se fertilitet).

 8. William Holden

  Holden (egentligen Beedle), William, 1918–81, amerikansk skådespelare.

 9. Dag Hammarskjöld

  Hammarskjöld, Dag, född 29 juli 1905, död 18 september 1961, ämbetsman, FN:s generalsekreterare från 1953; jämför släktartikel Hammarskjöld.

 10. samtyckeslagstiftning

  samtyckeslagstiftning, benämning på en i sexualbrottslagstiftningen uttrycklig kriminalisering av sexuella handlingar som genomförs utan samtycke.