1. öppna dörrens politik

  öppna dörrens politik, open door policy , den Kinapolitik som formulerades av USA 1899–1900 och som officiellt syftade till att ”bevara Kinas territoriella och administrativa integritet” och ”garantera principen om lika och opartisk handel för världens nationer med alla delar av det kinesiska riket”.
 2. Olof Rydbeck

  Rydbeck, Olof, 1913–95, diplomat, radio- och TV-man, son till Oscar Rydbeck.
 3. Ludwig van Beethoven

  Beethoven, Ludwig van, född 16 december 1770, död 26 mars 1827, tysk tonsättare.
 4. finansiell teknologi

  finansiell teknologi, tekniska lösningar för finansiella tjänster.

 5. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 6. FRA-lagen

  FRA-lagen är egentligen flera olika lagar som handlar om avlyssning.
 7. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,den ”förklaring om människans och medborgarens rättigheter” som den franska nationalförsamlingen antog 26 augusti 1789.
 8. oskadlig genomfart

  oskadlig genomfart, inom folkrätten erkänd rättighet för främst örlogsfartyg och handelsfartyg att färdas genom en annan stats territorialhav.
 9. Xingu nationalpark

  Xingu nationalpark, Parque Indígena do Xingu, nationalpark i området kring Xingufloden i Mato Grosso, centrala Brasilien; 22 000 km 2.
 10. VIPS-modellen

  VIPS-modellen (av välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet), inom hälso- och sjukvården struktur med sökord eller rubriker på tre nivåer för att föra anteckningar om patientens omvårdnad i patientjournalen.