1. intervju

  intervju är ett samtal där en person frågas ut.
 2. intervjuareffekt

  intervjuareffekt, den eventuella snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som beror på intervjuarens person, t.ex. att intervjuaren har en viss attityd eller visar vad han själv tycker i någon fråga.
 3. intervju

  intervju´ subst. ~n ~er ORDLED: inter-vjun
  Svensk ordbok
 4. randomiserad intervju

  randomiserad intervju, intervjumetod där ett slumpförfarande avgör vilken av två olika frågor som ställs till intervjupersonen; därvid gäller den ena frågan ett känsligt ämne man vill studera (t.ex. medverkan i viss kriminell aktivitet) medan den andra frågan är helt oskyldig.
 5. intervjuundersökning

  intervjuundersökning kan vara personlig ”ansikte-mot-ansikte” eller göras per telefon eller via post (och kallas i Sverige då vanligen enkät).
 6. intervjua

  intervju´a verb ~de ~t ORDLED: inter-vju-ar SUBST.: intervjuande; intervju
  Svensk ordbok
 7. intervjuare

  intervju´are subst. ~n äv. intervjuarn, plur. ~, best. plur. intervjuarna ORDLED: inter-vju-ar-en
  Svensk ordbok
 8. intervjuoffer

  intervju`offer subst. intervjuoffret, plur. ~, best. plur. intervjuoffren ORDLED: inter-vju--offr-et
  Svensk ordbok
 9. intervjuundersökning

  intervju`undersökning subst. ~en ~ar ORDLED: inter-vju--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok
 10. Alva Myrdal

  Myrdal, Alva, född Reimer, född 31 januari 1902, död 1 februari 1986, politiker (socialdemokrat), diplomat, riksdagsledamot 1962–70 (första kammaren), konsultativt statsråd 1966–73.