1. levnadsnivå

  levnadsnivå, term som i flera avseenden har samma innebörd som levnadsstandard.
 2. Georges Simenon

  Simenon, Georges, född 13 februari 1903, död 4 september 1989, belgisk författare.
 3. Robert Fisk

  Fisk, Robert, född 1946, brittisk journalist och författare, bosatt i Beirut, Libanon.
 4. Eduard Sjevardnadze

  Sjevardnadze, Eduard, 1928–2014, sovjetisk och georgisk politiker.
 5. popkonst

  popkonst, konstriktning.

 6. Andy Warhol

  Warhol, Andy, egentligen Andrew Warhola, född 6 augusti 1928, död 22 februari 1987, amerikansk konstnär.

 7. Lasse Holmqvist

  Holmqvist, Lars (Lasse), 1930–96, TV-man.

 8. utvärdering

  utvärdering, evaluering, sammanfattande term för metoder som syftar till en systematisk bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser.
 9. Geijeraffären

  Geijeraffären, politisk händelsekedja där dåvarande justitieminister Lennart Geijer i en hemlig promemoria nämndes som en potentiell säkerhetsrisk då han misstänktes köpa sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till Polens underrättelsetjänst.

 10. argyri

  argyri, en numera ovanlig pigmentering av huden beroende på silverutfällning i läderhuden.