1. Sixten Bengtsson

  Bengtsson, Sixten, Västgöta-Bengtsson, 1908–2000, folkskollärare, författare, föreläsare och historieberättare med inriktning på västgötadialekt.
 2. marknadsundersökning

  marknadsundersökning, undersökning som ligger till grund för marknadsföringsbeslut.
 3. allmänna opinionen

  allmänna opinionen är ett begrepp utan allmänt godtagen definition.
 4. Göran Persson

  Persson, Göran, född 20 januari 1949, politiker (socialdemokrat), skolminister 1989–91, finansminister 1994–96, statsminister 1996–2006, riksdagsledamot 1979–84 och 1991–2007, ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen och partiordförande 1996–2007.
 5. Golda Meir

  Meir, Golda, före 1956 Goldie Myerson, född Mabovitch, 1898–1978, israelisk politiker, premiärminister 1969–74.
 6. Sven Elvestad

  Elvestad, Sven, egentligen Kristoffer Elvestad Svensen, 1884–1934, norsk författare och journalist.
 7. metod

  metod är ett sätt att arbeta för att nå ett visst mål.

 8. Krister Petersson

  Petersson, Krister, född 1961, jurist, chefsåklagare, förundersökningsledare i Palmegruppen 2017–20. 

 9. demografi

  demografi är en vetenskap där forskare studerar befolkningen.

 10. enkät

  enkät, form av intervjuundersökning som baseras på att de intervjuade skriftligen besvarar frågor i ett formulär.