1. intimisterna

  intimisterna, av August Brunius lanserad benämning på en löst sammanhållen krets av målare som på 1910-talet framträdde med ett intimt realistiskt landskapsmåleri.
 2. intim

  inti´m adj. ~t ORDLED: int-im
  Svensk ordbok
 3. intima

  intima, tunica intima, anatomisk term för innersta skiktet i blodkärlsväggen.
 4. Intima teatern

  Intima teatern, experimentteater vid Norra Bantorget i Stockholm, grundad 1907 av August Strindberg och August Falck.
 5. intimism

  intimism, konstriktning, se intimisterna.
 6. intimkirurgi

  intimkirurgi, samlingsbenämning på kirurgiska ingrepp som utförs på könsorgan utan att medicinsk indikation föreligger.
 7. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 8. intimist

  intimis´t subst. ~en ~er ORDLED: int-im-ist-en
  Svensk ordbok
 9. intimsfär

  inti`msfär subst. ~en ORDLED: int-im--sfär-en
  Svensk ordbok
 10. intimitet

  intimite´t subst. ~en ~er ORDLED: int-im-itet-en
  Svensk ordbok