1. snaskig

  snas`kig adj. ~t ORDLED: snask-ig
  Svensk ordbok
 2. familjär

  familjä´r adj. ~t ORDLED: fam-ilj-är
  Svensk ordbok
 3. interiör

  interiö´r subst. ~en ~er ORDLED: in-teri-ör-en
  Svensk ordbok
 4. närhet

  närhet [nä`r- äv. nä´r-] subst. ~en ORDLED: när-het-en
  Svensk ordbok
 5. biljett

  biljett´ subst. ~en ~er ORDLED: bilj-ett-en
  Svensk ordbok
 6. snaska

  snas`ka verb ~de ~t ORDLED: snask-ar SUBST.: snaskande; snaskeri (till 2)
  Svensk ordbok
 7. teater

  tea´ter subst. ~n teatrar ORDLED: teatr-ar
  Svensk ordbok
 8. öm

  öm´ adj. ~t ~ma ORDLED: ömm-are
  Svensk ordbok
 9. vika

  1vi`ka verb vek, vikit el. vikt, viken el. vikt, vikna el. vikta, pres. viker ORDLED: vik-er SUBST.: vikande, vikning
  Svensk ordbok
 10. personlig

  perso´nlig adj. ~t ORDLED: pers-on-lig
  Svensk ordbok