1. närhet

  närhet [nä`r- äv. nä´r-] subst. ~en ORDLED: när-het-en
  Svensk ordbok
 2. snaska

  snas`ka verb ~de ~t ORDLED: snask-ar SUBST.: snaskande; snaskeri (till 2)
  Svensk ordbok
 3. teater

  tea´ter subst. ~n teatrar ORDLED: teatr-ar
  Svensk ordbok
 4. öm

  öm´ adj. ~t ~ma ORDLED: ömm-are
  Svensk ordbok
 5. vika

  1vi`ka verb vek, vikit el. vikt, viken el. vikt, vikna el. vikta, pres. viker ORDLED: vik-er SUBST.: vikande, vikning
  Svensk ordbok
 6. personlig

  perso´nlig adj. ~t ORDLED: pers-on-lig
  Svensk ordbok