1. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.

 2. Adde Malmberg

  Malmberg, Anders (Adde), född 1955, komiker, skådespelare och manusförfattare, son till språkforskaren Bertil Malmberg.

 3. Gunnar Eddegren

  Eddegren, Gunnar, 1935–85, författare, litteraturkritiker.
 4. stråkkvartett

  stråkkvartett, komposition för två violiner, viola och violoncell samt benämning på en ensemble med denna besättning.
 5. Gustaf Collijn

  Collijn, Gustaf, 1880–1968, teaterman, kusin till Isak Collijn.
 6. August Bondeson

  Bondeson, August, 1854–1906, författare och folklivsskildrare, praktiserande läkare i Göteborg.
 7. Gunnar Mascoll Silfverstolpe

  Silfverstolpe, Gunnar Mascoll, 1893–1942, författare, chef för de kungliga konstsamlingarna från 1936, ledamot av Svenska Akademien från 1941, litteraturkritiker i Stockholms-Tidningen och i radio; jämför släktartikel Silfverstolpe.
 8. Karl Johansstil

  Karl Johansstil, den svenska empiren, benämnd efter Karl XIV Johan, vars kronprins- och regenttid (1810–44) den i huvudsak sammanfaller med.
 9. Eve Arnold

  Arnold, Eve, 1912–2012, amerikansk fotograf och fotojournalist.
 10. Gripsholms slottsteater

  Gripsholms slottsteater, ursprungligen enkel teater som drottning Sofia Magdalena 1773 lät inreda i Gripsholms slott.