1. Hanna Pauli

  Pauli, Hanna, född Hirsch, 1864–1940, konstnär.
 2. Ryssland

  Ryssland, äldre statsbildning i Östeuropa.
 3. bokillustration

  bokillustration, konstnärlig bild som är tryckt i en bok eller annan publikation och som dels illustrerar en text, dels har ett egenvärde.
 4. intimisterna

  intimisterna, av August Brunius lanserad benämning på en löst sammanhållen krets av målare som på 1910-talet framträdde med ett intimt realistiskt landskapsmåleri.
 5. Rembrandt

  Rembrandt, egentligen Rembrandt Harmenszoon van Rijn, född 15 juli 1606 i Leiden, död 4 oktober 1669 i Amsterdam, nederländsk målare, tecknare och grafiker, en av konsthistoriens centralgestalter.

 6. Bertil Pettersson

  Pettersson, Bertil, född 1932, författare.

 7. Robert Hass

  Hass, Robert, född 1941, amerikansk poet, kritiker och översättare, Poet Laureate vid Library of Congress 1995–97.

 8. brevroman

  brevroman, roman som helt eller till övervägande delen består av fiktiva brev, ibland även med inslag av dagboksanteckningar.
 9. Lena Cronqvist

  Cronqvist, Lena, född 31 december 1938, konstnär.
 10. Hans Billgren

  Billgren, Hans, 1909–85, konstnär.