1. intimisterna

  intimisterna, av August Brunius lanserad benämning på en löst sammanhållen krets av målare som på 1910-talet framträdde med ett intimt realistiskt landskapsmåleri.
 2. intimist

  intimis´t subst. ~en ~er ORDLED: int-im-ist-en
  Svensk ordbok
 3. intimism

  intimism, konstriktning, se intimisterna.
 4. Henrik Krogh

  Krogh, Henrik, 1886–1927, målare och konsthantverkare.
 5. Fritiof Schüldt

  Schüldt, Fritiof, 1891–1978, målare, professor i måleri vid Konsthögskolan i Stockholm 1939–49.
 6. Gunnar Svenson

  Svenson, Gunnar, 1892–1977, målare, professor vid Konsthögskolan i Stockholm 1942–50.
 7. Alf Munthe

  Munthe, Alf, 1892–1971, textilkonstnär och målare; jämför släktartikel Munthe.
 8. Falangen

  Falangen, konstnärssammanslutning grundad 1922.
 9. nya sakligheten

  nya sakligheten, egentligen den nya sakligheten, tyska die neue Sachlichkeit, riktning inom konst, litteratur och musik med tyngdpunkt i Tyskland på 1920- och 1930-talen.