1. intimisterna

  intimisterna, av August Brunius lanserad benämning på en löst sammanhållen krets av målare som på 1910-talet framträdde med ett intimt realistiskt landskapsmåleri.
 2. intimism

  intimism, konstriktning, se intimisterna.
 3. nya sakligheten

  nya sakligheten, egentligen den nya sakligheten, tyska die neue Sachlichkeit, riktning inom konst, litteratur och musik med tyngdpunkt i Tyskland på 1920- och 1930-talen.
 4. Henrik Krogh

  Krogh, Henrik, 1886–1927, målare och konsthantverkare.
 5. Fritiof Schüldt

  Schüldt, Fritiof, 1891–1978, målare, professor i måleri vid Konsthögskolan i Stockholm 1939–49.
 6. Gunnar Svenson

  Svenson, Gunnar, 1892–1977, målare, professor vid Konsthögskolan i Stockholm 1942–50.
 7. Alf Munthe

  Munthe, Alf, 1892–1971, textilkonstnär och målare; jämför släktartikel Munthe.
 8. Falangen

  Falangen, konstnärssammanslutning grundad 1922.