1. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 2. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.
 3. neurologi

  neurologi, läran om de centrala och perifera nervsystemens sjukdomar.
 4. grekisk konst

  grekisk konst definieras här som grekernas konst under antiken; för senare perioder se Grekland (Konst).
 5. gotisk skrift

  gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt.
 6. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.
 7. Victor Hugo

  Hugo, Victor, född 26 februari 1802, död 22 maj 1885, fransk författare.
 8. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 9. organisk

  organisk, som avser (eller liknar) organ, organismer eller levande materia; som har ett intimt inre sammanhang (analogt med det mellan olika delar av en organism); som tillhör eller avser organisk kemi.
 10. aerodynamik

  aerodynamik, läran om lufts och andra gasers strömning, särskilt kring farkoster och i strömningsmaskiner, och därav föranledda krafter.