1. Georges Braque

  Braque, Georges, född 13 maj 1882, död 31 augusti 1963, fransk målare, skulptör och grafiker.
 2. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 3. elektrofysiologi

  elektrofysiologi, forskningsgren som omfattar studiet av elektriska fenomen på cell- och organismnivå.
 4. Sukarno

  Sukarno, född 6 juni 1901, död 21 juni 1970, indonesisk politiker, president (landets förste) 1949–67.
 5. journalistik

  journalistik, benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna.
 6. kirurgi

  kirurgi, den del av medicinen som med hjälp av manuella ingrepp (utan eller oftast med instrument) diagnostiserar och/eller behandlar sjukliga tillstånd och skador.
 7. patron

  patron, ägare av, eller chef för, större ekonomisk verksamhet inom industri eller jordbruk i äldre tid.
 8. konstteori

  konstteori, övergripande, systematisk och teoretisk vetenskap om konst som verkningsmedel, uttryck och upplevelse.

 9. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 10. Agnodice

  Agnodice, Agnodike, Hagnodike, Hagnodice, huvudperson i en berättelse av den romerske mytografen Hyginus (100-talet e.Kr.).