1. experimentell fysik

  experimentell fysik, arbetssätt inom fysiken som innebär att man konstruerar (eller köper) apparater med vilkas hjälp man studerar fysikaliska processer och fenomen och mäter de fysikaliska storheter som karakteriserar dessa.
 2. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 3. The Svedberg

  Svedberg, Theodor (The), född 30 augusti 1884, död 26 februari 1971, kemist, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet 1912–49, föreståndare för Gustaf Werners institut för kärnkemi 1949–67, Nobelpristagare 1926 för sina arbeten rörande dispersa system.

 4. Grigorij Orlov

  Orlov, Grigorij, 1734–83, greve, rysk militär och politiker, bror till Aleksej Orlov.
 5. intimisterna

  intimisterna, av August Brunius lanserad benämning på en löst sammanhållen krets av målare som på 1910-talet framträdde med ett intimt realistiskt landskapsmåleri.
 6. José Martí

  Martí, José, 1853–95, kubansk författare.
 7. Namnlösa Sällskapet

  Namnlösa Sällskapet, en krets av litterärt aktiva uppsalastudenter bildad 1860 på initiativ av Lorentz Dietrichson.
 8. tält

  tält, transportabel bostad av t.ex. tyg, skinn eller bark.
 9. Nabisgruppen

  Nabisgruppen, konstnärskrets i Paris vid slutet av 1880-talet, vars medlemmar från 1889 kom under inflytande av Gauguin och syntetismen och samtidigt bildade gruppen, närmast som en halvt skämtsam kamratorden.
 10. Moulin Rouge

  Moulin Rouge, nöjesetablissemang vid Place Blanche, Montmartre, Paris, grundat 1889.