1. intraspecifik

  intraspecifik, inomarts-, term använd om relationer mellan individer av samma art, t.ex. intraspecifik konkurrens.
 2. intrazonal jordmån

  intrazonal jordmån, jordmån vilken för sin förekomst mera är beroende av lokala faktorer, t.ex. landskapsreliefen, berggrundens sammansättning och vattentillgången, än regionala sådana, som klimatzonernas utbredning.
 3. intragen

  intragen (latin intra-), organism som har genetiskt material från en annan individ av samma art, införd med hjälp av genteknik.

 4. Ján Kalinčiak

  Kalinčiak, Ján, 1822–71, slovakisk författare.
 5. Jan Ekström

  Ekström, Jan, 1923–2013, författare och reklamman.
 6. intramural

  intramural, som försiggår innanför väggarna (t.ex. inom en institution), som inte är offentlig, som försiggår utan insyn.
 7. Batseba

  Batseba, hustru till hettiten Uria, en av Davids soldater.
 8. Colombina

  Colombina, Columbine, stående rollgestalt inom commedia dell’arte.
 9. Helen Nielsen

  Nielsen, Helen, 1918–2002, amerikansk författare.
 10. Vera Caspary

  Caspary, Vera, 1899–1987, amerikansk författare.