1. David Alexander

  Alexander, David, 1907–73, amerikansk författare och journalist.
 2. Carin Gerhardsen

  Gerhardsen, Carin, född 1962, författare.
 3. Brighella

  Brighella, en av de stående typgestalterna inom commedia dell’arte.
 4. Anton Dontjev

  Dontjev, Anton, född 1930, bulgarisk författare.
 5. Roland Gyllander

  Gyllander, Roland, född 1937, journalist och författare.
 6. Sidney Sheldon

  Sheldon, Sidney, 1917–2007, amerikansk författare.
 7. Filemon

  Filemon, född på 360-talet f.Kr. i Syrakusa, död i Athen ca 263, grekisk lustspelsförfattare, näst Menandros den främste representanten för den s.k. nya attiska komedin.
 8. Jean-Claude Carrière

  Carrière, Jean-Claude, född 1931, fransk filmmanusförfattare.
 9. Barbara Cartland

  Cartland, Dame Barbara, 1901–2000, brittisk författare.
 10. trollrunor

  trollrunor, runor som tänktes väcka kärlek och som skapar intrigen i en grupp främst danska, tämligen sena ballader (några har funnits även i svensk tradition).