1. inympa

  in`ympa verb ~de ~t ORDLED: in--ymp-ar SUBST.: inympande, inympning
  Svensk ordbok
 2. ädelsort

  ädelsort, inympad sort (med stam och krona) på grundstammen (rotdelen) hos fruktträd.
 3. inokulation

  inokulation, inympning, detsamma som ympning (medicin) och ympning (mikrobiologi).
 4. familjeträd

  familjeträd, fruktträd med grenar av flera olika sorter inympade, t.ex. äppelträd som ger flera sorters frukt med olika smak eller olika mognadstid.
 5. Edward Jenner

  Jenner, Edward, 1749–1823, brittisk läkare, smittkoppsvaccinets upptäckare.
 6. fattigskola

  fattigskola, ibland även fattigfriskola, benämning på de skolor för fattiga barn som grundades i Sverige från 1700-talets slut, framför allt i städerna.
 7. grundstam

  grun`dstam subst. ~men ~mar ORDLED: grund--stamm-en
  Svensk ordbok
 8. inokulera

  inokule´ra verb ~de ~t ORDLED: in-okul-er-ar SUBST.: inokulerande, inokulering; inokulation
  Svensk ordbok