1. kemisk krigföring

  kemisk krigföring, C-krigföring, innebär att kemiska stridsmedel avsiktligt sprids vid konflikter för att genom giftverkan skada människor, djur eller växter, eller för att tvinga fram skyddsåtgärder (C-skydd).
 2. James Mattis

  Mattis, James, född 1950, amerikansk militär, tidigare general i USA:s marinkår, försvarsminister sedan 2017. 

 3. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.

 4. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika.

 5. al-Qaida

  al-Qaida, al-qā˙ida, islamistisk nätverksorganisation bestående av flera militanta sunnitiska grupper.