1. Iris

  Iris, kvinnonamn av grekiskt ursprung, jämför grekiska iris ’regnbåge’ och Iris, namnet på regnbågens gudinna och en av gudarnas budbärare.
 2. hardjur

  hardjur, tidigare dubbeltandade gnagare, Lagomorpha, ordning däggdjur med två familjer, harar och kaniner respektive pipharar.
 3. Cannes

  Cannes, stad i Provence–Alpes–Côte d’Azur, sydöstra Frankrike, 30 km sydväst om Nice.

 4. regnbågshinna

  regnbågshinna, detsamma som iris.
 5. Zefyros

  Zefyros (grekiska Zephyros), de antika grekernas namn på västanvinden, son till titanen Astraios och gudinnan Eos.
 6. iridocyklit

  iridocyklit, iridocyclitis (ibland kallad irit), inflammation i ögats regnbågshinna ( iris) och strålkroppen ( corpus ciliare).
 7. Kitty Crowther

  Kitty Crowther är en belgisk författare och illustratör som gör bilderböcker. 

 8. bländare

  bländare är en anordning som finns i de flesta kameraobjektiv.
 9. Ab Iris

  Ab Iris, konstindustriellt företag i Borgå, Finland, 1897–1902, grundat och lett av Louis Sparre.
 10. spansk iris

  spansk iris, Iris xiphium (syn. I. hispanica), art i familjen svärdsliljeväxter.