1. irisar

  irisar, Iris, släkte svärdsliljeväxter med ca 300 arter fleråriga örter hemmahörande i norra halvklotets tempererade delar, varav ca 30 vildväxande i Europa.
 2. iris

  iris, regnbågshinnan, den främre delen av druvhinnan ( uvea), en anatomisk struktur i ögat vilken omger pupillen och avskärmar infallande ljus så att det passerar enbart genom pupillen.
 3. Iris

  Iris (grekiska iris ’regnbåge’), i grekisk myt gudarnas budbärarinna.
 4. regnbågshinna

  regnbågshinna, detsamma som iris.
 5. pupill

  pupill, den runda öppningen i mitten av regnbågshinnan ( iris).
 6. Iris

  Iris, kvinnonamn av grekiskt ursprung, jämför grekiska iris ’regnbåge’ och Iris, namnet på regnbågens gudinna och en av gudarnas budbärare.
 7. kaja

  kaja, Corvus monedula, art i familjen kråkfåglar.

 8. kattuggla

  kattuggla, Strix aluco, art i fågelfamiljen äkta ugglor.

 9. iridium

  iridium, grundämne, övergångsmetall i periodiska systemets grupp 9 (VIII A), kemiskt tecken Ir.
 10. fälthare

  fälthare, tyskhare, Lepus europaeus [-pe:-], art i familjen harar och kaniner (ibland betraktad som underart till kaphare, L. capensis).