1. Cannes

  Cannes, stad i Provence–Alpes–Côte d’Azur, sydöstra Frankrike, 30 km sydväst om Nice.

 2. klippgrävlingar

  klippgrävlingar, klippdassar, dassar, hyraxar, Hyracoidea, ordning däggdjur med en enda nu levande familj, Procaviidae, som omfattar fyra arter i Afrika och Mellanöstern.

 3. svärdslilja

  svärdslilja, gul svärdslilja, Iris pseudacorus, art i familjen svärdsliljeväxter.
 4. Iris Murdoch

  Murdoch, Dame Iris, 1919–99, brittisk författare och filosof.
 5. Judi Dench

  Dench, Dame Judith (Judi), född 1934, brittisk skådespelerska.

 6. ciliarkroppen

  ciliarkroppen, strålkroppen, den ringformade delen av druvhinnan ( uvea), belägen mellan regnbågshinnan ( iris) och åderhinnan ( chorioidea) i ögat.
 7. Ab Iris

  Ab Iris, konstindustriellt företag i Borgå, Finland, 1897–1902, grundat och lett av Louis Sparre.
 8. Harvey Weinstein

  Weinstein, Harvey, född 1952, och Robert (Bob) Weinstein, född 1954, amerikanska filmproducenter (bröder), som 1979 grundade filmbolaget Miramax.

 9. spansk iris

  spansk iris, Iris xiphium (syn. I. hispanica), art i familjen svärdsliljeväxter.
 10. engelsk iris

  engelsk iris, Iris xiphioides , art i familjen svärdsliljeväxter.