1. dansk iris

  dansk iris, blå svärdslilja, Iris spuria, art i familjen svärdsliljeväxter.
 2. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.

 3. mios

  mios, medicinsk term för liten pupill.
 4. Jane Fonda

  Fonda, Jane, född 21 december 1937, amerikansk skådespelerska; dotter till Henry Fonda, syster till Peter Fonda.

 5. Bookerpriset

  Bookerpriset, egentligen The Man Booker Prize for Fiction, litterärt pris, utdelat för den enligt en jury bästa engelskspråkiga romanen utgiven i Storbritannien under de senaste tolv månaderna.

 6. galápagosskarv

  galápagosskarv, jätteskarv, Nannopterum harrisi, art i fågelfamiljen skarvar.
 7. skimmerfjärilar

  skimmerfjärilar, Apatura, släkte praktfjärilar med tre arter i Europa och flera arter i Asien.
 8. filippinsk apörn

  filippinsk apörn, apörn, Pithecophaga jefferyi, art i familjen hökfåglar.
 9. iridektomi

  iridektomi, operation vid glaukom (grön starr) på grund av trånga förhållanden i ögats kammarvinkel (se bild glaukom).
 10. Kate Winslet

  Winslet, Kate, född 1975, brittisk skådespelerska.