1. öga

  öga, hos djur (inklusive människan) ett organ som förmedlar synintryck.
 2. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 3. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 4. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.