1. irrationell

  irrationell, svår att förutse eller att förklara med förnuftet.
 2. irrationellt tal

  irrationellt tal, i matematiken ett tal som inte kan skrivas som p/q, där p och q är (rationella) heltal.
 3. irrationalitet

  irrationalitet, term inom filosofi och psykologi med varierande betydelse.
 4. irrationalism

  irrationalism, uppfattning eller lära att det mänskliga förnuftet är helt eller delvis oförmöget att fatta verklighetens natur.
 5. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 6. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 7. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 8. plankton

  plankton, organismer som svävar fritt i vattnet i hav ( haliplankton) och sjöar ( limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).
 9. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.
 10. irrationell

  irrationell [iratʃonel´] adj. ~t ORDLED: ir-rat-ion-ell
  Svensk ordbok