1. IRR

  IRR, internationell beteckning för iransk rial, valuta i Iran.
 2. irreguljär galax

  irreguljär galax, oregelbunden galax, galax med oregelbundet utseende.
 3. Hubbles galaxtyper

  Hubbles galaxtyper, ett på utseende baserat klassifikationssystem för ljusa galaxer, ursprungligen utarbetat av Edwin Hubble på 1920-talet och senare modifierat.
 4. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 5. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 6. Antoine de Saint-Exupéry

  Saint-Exupéry, Antoine de, 1900–44, fransk författare och pilot.
 7. Penelope

  Penelope (grekiska Pēnelopē), i grekisk myt dotter till Ikarios och hustru till Odysseus.
 8. Kain

  Kain var son till de första människorna, Adam och Eva, enligt Första Moseboken i Bibeln.
 9. irrbloss

  irrbloss, ljusfenomen som irrar fram och tillbaka tätt över marken, ofta i sumpmarker men även i torr terräng.
 10. irra

  irr`a verb ~de ~t ORDLED: irr-ar SUBST.: irrande
  Svensk ordbok