1. Dag Solstad

  Solstad, Dag, född 16 juli 1941, norsk författare.
 2. expressionism

  expressionism, riktning inom 1900-talets bildkonst, arkitektur, litteratur, teater och film.
 3. dödsföreställningar.

  dödsföreställningar. Frågan om vad som händer efter döden har alltid sysselsatt människors tänkande och fantasi.
 4. irrfärd

  irr`färd subst. ~en ~er ORDLED: irr--färd-en
  Svensk ordbok
 5. irrlära

  irr`lära subst. ~n irrläror ORDLED: irr--lär-an
  Svensk ordbok
 6. irrgång

  irr`gång subst. ~en ~ar ORDLED: irr--gång-en
  Svensk ordbok
 7. äggsjuk

  ägg`sjuk adj. ~t ORDLED: ägg--sjuk
  Svensk ordbok
 8. irrbloss

  irr`bloss subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: irr--bloss-et
  Svensk ordbok
 9. förirra sig

  förirr´a sig verb förirrade förirrat ORDLED: för-irr-ar SUBST.: förirrande, förirring
  Svensk ordbok
 10. hispig

  his`pig adj. ~t ORDLED: hisp-ig
  Svensk ordbok