1. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 2. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 3. islandslågtrycket

  islandslågtrycket, område med lågt medellufttryck, normalt beläget sydväst om Island.
 4. Antarktis

  Antarktis, världsdel och kontinent.

 5. isländska

  isländska, språk som tillsammans med norska och färöiska bildar den västliga grenen av de nordiska språken.
 6. Grönland

  Grönland, jordens största ö, belägen i norra Atlanten.

 7. Antarktiska oceanen

  Antarktiska oceanen, Södra oceanen, Södra ishavet, hav som i söder begränsas av Antarktis och i norr av Antarktiska cirkumpolarströmmens norra gräns.
 8. kvartär

  kvartär, geologisk period från 2,6 miljoner år före nutid till nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildats under kvartärperioden.