1. morän

  morän är en jordart som skapats av inlandsis.
 2. Karl X Gustav

  Karl X Gustav var kung av Sverige 1654–1660.
 3. curling

  curling, precisionsspel där stenar spelas på en med markeringar försedd isbana.
 4. normalkraft

  normalkraft är en kraft som verkar vinkelrätt mot den yta som ett föremål står på.

 5. Nordpolen

  Nordpolen, geografiska nordpolen, är jordens nordligaste punkt och ligger i ett ständigt istäckt havsområde som kallas Arktis.
 6. Dalälven

  Dalälven är Dalarnas stora och viktiga vattendrag.
 7. fjord

  fjord, trång havsvik.
 8. inuiter

  inuiter är ett folk som lever i det norra polarområdet, Arktis.
 9. tåget över Bält

  tåget över Bält, Karl X Gustavs marsch med delar av den svenska armén över de isbelagda danska sunden 30 januari och 5–6 februari 1658, ett av den svenska krigshistoriens mest chansartade och framgångsrika företag.
 10. tjäle

  tjäle, tillstånd i marken då vattnet i marken har frusit till is.