1. Dalälven

  Dalälven är Dalarnas stora och viktiga vattendrag.
 2. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 3. Norra ishavet

  Norra ishavet, eller ofta bara Ishavet, är havsområdet norr om Europa, Asien och Nordamerika.

 4. kvartär

  kvartär kallas den period i jordens historia som började för cirka 2,6 miljoner år sedan och som fortfarande pågår.
 5. flyttblock

  flyttblock är ett stort stenblock som har transporterats en lång sträcka med inlandsisen.
 6. gråsäl

  gråsäl, ståte, Halichoerus [-ʃe:-] grypus, art i familjen öronlösa sälar.
 7. landhöjning

  landhöjning innebär att landområden höjer sig i förhållande till havsytan.
 8. isbrytare

  isbrytare är ett specialbyggt fartyg som kan bryta rännor i tjock is.
 9. meteorologi

  meteorologi är ett ämne där man studerar atmosfären.
 10. paleolitikum

  paleolitikum är det arkeologiska namnet på den äldsta och längsta delen av jägarstenåldern.