1. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 2. översvämning

  översvämning, högvatten som utbreder sig över land.
 3. weichselistiden

  weichselistiden, weichsel, den senaste istiden i det klassiska schemat för istider och mellanistider i Nordeuropa.
 4. lilla istiden

  lilla istiden var en period mellan 1430 och 1850 med ovanligt kallt klimat.
 5. drumlin

  drumlin, elliptisk, strömlinjeformad kulle bildad vid botten av inlandsisen.
 6. svanar

  svanar är Sveriges tyngsta fåglar.
 7. Triton

  Triton, Neptunus I, den största av Neptunus månar, upptäckt 1846 omedelbart efter moderplanetens upptäckt.
 8. fjällsippor

  fjällsippor är en liten dvärgbuske med grenar som ligger längs marken.
 9. Antarktis

  Antarktis, världsdel och kontinent.

 10. skridskor

  skridskor, skor med stålskenor för färd på is.