1. vikare

  vikare, Phoca hispida , art i familjen öronlösa sälar.
 2. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 3. istider

  istider är perioder i jordens historia då stora delar av landytan har varit täckta av is.
 4. tee

  tee, mittpunkten i ett curlingbo (måltavlan i isen).
 5. skridskor

  skridskor, skor med stålskenor för färd på is.

 6. bottenmorän

  bottenmorän, hårt packad, osorterad jordart som avsatts vid bottnen av en glaciär.
 7. Vegaexpeditionen

  Vegaexpeditionen, A.E. Nordenskiölds forskningsresa med Vega.
 8. isberg

  isberg, flytande eller strandad glaciäris som brutits loss från en glaciärfront.
 9. Adolf Erik Nordenskiöld

  Nordenskiöld, Adolf Erik, född 18 november 1832, död 12 augusti 1901, friherre, mineralog och polarforskare; jämför släktartikel Nordenskiöld.
 10. bisamråtta

  bisamråtta är ett råttdjur.