1. måltjuv

  må`ltjuv subst. ~en ~ar ORDLED: mål--tjuv-en
  Svensk ordbok
 2. framspelning

  fram`spelning subst. ~en ~ar ORDLED: fram--spel-ning-en
  Svensk ordbok
 3. numerär

  1numerä´r adj. ~t ORDLED: numer-är
  Svensk ordbok
 4. sisu

  si´su subst. ~n ORDLED: sis-un
  Svensk ordbok
 5. elitserie

  eli`tserie subst. ~n ~r ORDLED: e-lit--seri-en
  Svensk ordbok
 6. puck

  puck subst. ~en ~ar ORDLED: puck-en
  Svensk ordbok
 7. målgivande

  må`lgivande adj., ingen böjning ORDLED: mål--giv-ande
  Svensk ordbok
 8. tekning

  te`kning subst. ~en ~ar ORDLED: tek-ning-en
  Svensk ordbok
 9. kortpassa

  kortpassa [kårt`-] verb ~de ~t ORDLED: kort--pass-ar SUBST.: kortpassande, kortpassning
  Svensk ordbok
 10. spearing

  spearing [ung. spi´riŋ] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: spear-ing
  Svensk ordbok