1. icing

  icing [aj´s-] subst. ~en ~ar ORDLED: ic-ing-en
  Svensk ordbok
 2. assist

  assis´t subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: as-sist-en
  Svensk ordbok
 3. självmål

  själ`vmål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: själv--mål-et
  Svensk ordbok
 4. målgörare

  må`lgörare subst. ~n äv. målgörarn, plur. ~, best. plur. målgörarna ORDLED: mål--gör-ar-en
  Svensk ordbok
 5. framspelare

  fram`spelare subst. ~n äv. framspelarn, plur. ~, best. plur. framspelarna ORDLED: fram--spel-ar-en
  Svensk ordbok
 6. VM

  VM [ve`em] substantivisk förk. ~-et, plur. ~
  Svensk ordbok
 7. interferens

  2interferens [-fe´- äv. -fi´-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: inter-fer-ens
  Svensk ordbok
 8. järnkamin

  jä`rnkamin subst. ~en ~er ORDLED: järn--kam-in-en
  Svensk ordbok
 9. power play

  power play [ung. pao´erplej] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: power--play
  Svensk ordbok
 10. allsvensk

  all`svensk adj. ~t ORDLED: all--svensk
  Svensk ordbok