1. neddragning

  ne`ddragning el. ne`rdragning subst. ~en ~ar ORDLED: ned--drag-ning-en, ner--drag-ning-en
  Svensk ordbok
 2. farmarlag

  far`marlag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: farm-ar--lag-et
  Svensk ordbok
 3. hockey

  hockey [håk´y el. håk´i] subst. ~n ORDLED: hock-eyn
  Svensk ordbok
 4. målkalas

  må`lkalas subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mål--kal-as-et
  Svensk ordbok
 5. bandy

  ban´dy subst. ~n ORDLED: band-yn
  Svensk ordbok
 6. målskytt

  må`lskytt subst. ~en ~ar ORDLED: mål--skytt-en
  Svensk ordbok
 7. krutpaket

  kru`tpaket subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: krut--paket-et
  Svensk ordbok
 8. nedsläpp

  ne`dsläpp el. ne`rsläpp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ned--släpp-et, ner--släpp-et
  Svensk ordbok
 9. crosschecking

  crosschecking [ung. krås´çekiŋ] subst. ~en ~ar ORDLED: cross--check-ing-en
  Svensk ordbok
 10. kruta

  kru`ta verb ~de ~t ORDLED: krut-ar
  Svensk ordbok