1. dälja

  dälja, främst i Bergslagen använt namn på skvalränna, dvs. en erosionsränna som grävts ut längs iskanten av smältvatten från inlandsisen.
 2. isström

  isström, avgränsat område av en inlandsis som rör sig med större hastighet än den omgivande glaciärisen.
 3. göteborgsmoränen

  göteborgsmoränen, Västsveriges tydligaste israndbildning, avsatt vid en tillfällig klimatförsämring under den senaste inlandsisens, Weichselisens, avsmältningsskede.
 4. Brattforsheden

  Brattforsheden, sandfält kring södra delen av sjön Alstern i Värmland.
 5. isbrytare

  isbrytare, fartyg som är särskilt byggt för att assistera handelsfartyg i sjöfart med is.

 6. mellansvenska ändmoränerna

  mellansvenska ändmoränerna, zon av stora israndbildningar som sträcker sig i väst–östlig riktning tvärs över Sverige från norska gränsen vid Dals Ed, över Skövde och Linköping och vidare ut mot Östersjön.
 7. Bolmenissjön

  Bolmenissjön, issjösystem i västra Småland, vilket enligt vissa forskare har existerat i samband med den senaste inlandsisens avsmältning från Sydsvenska höglandet.
 8. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 9. lervarvskronologi

  lervarvskronologi, absolut dateringsmetod där man med hjälp av årsrytmiskt avsatta, varviga, leror kan åldersbestämma framför allt avsmältningsskedet hos en inlandsis.
 10. Falköping

  Falköping, kommun och tätort i Västergötland (Västra Götalands län).