1. specialist

  specialis´t subst. ~en ~er ORDLED: speci-al-ist-en
  Svensk ordbok
 2. jurist

  jurist´ subst. ~en ~er ORDLED: jur-ist-en
  Svensk ordbok
 3. läska

  läs`ka verb ~de ~t ORDLED: läsk-ar SUBST.: läskande, läskning
  Svensk ordbok
 4. existens

  existen´s subst. ~en ~er ORDLED: ex-ist-ens-en
  Svensk ordbok
 5. existera

  existe´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-ist-er-ar SUBST.: existerande; existens
  Svensk ordbok