1. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 2. fallridå

  fallridå, husridå , teaterridå, vanligen av tyg, som fälls vertikalt.
 3. Stassanougn

  Stassanougn, inom metallurgin använd strålningsugn, uppfunnen 1898.
 4. Rossi–Forel-skalan

  Rossi–Forel-skalan , tiogradig skala för jordbävningsintensitet.
 5. Monaco

  Monaco, stat i Europa.

 6. Barnabasevangeliet

  Barnabasevangeliet, en i den islamiska världen vida spridd apokryfisk skrift som vill visa att Jesus förkunnade islams lära och förutsade Muhammeds ankomst.
 7. passionister

  passionister, medlemmar av Congregatio Passionis ( CP), romersk-katolsk kongregation grundad 1720 av italienaren Paulus av Korset (1694–1775), särskilt ägnad åminnelsen av Kristi lidande.
 8. herderoman

  herderoman, roman vars figurer är herdar eller ståndspersoner utklädda till herdar.
 9. Bianchimodell

  Bianchimodell, i kosmologin en rumtidsmodell, klassificerad efter vissa gruppteoretiska principer, som introducerades 1897 av italienaren Luigi Bianchi (1865–1928).

 10. Righi–Leduc-effekt

  Righi–Leduc-effekt , termomagnetisk effekt, uppkallad efter italienaren Augusto Righi (1850–1921) och fransmannen S.A. Leduc (1856–1937).