1. italienska

  italienska är det språk som talas i främst Italien men även i södra Schweiz och i mindre stater som San Marino och Vatikanstaten.
 2. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 3. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 4. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 9. italiensk mat

  italiensk mat. Den italienska gastronomin har ett gott rykte som vilar tryggt på utsökta råvaror och utstuderad enkelhet.

 10. spikuler

  spikul, fenomen i solens atmosfär i form av en hastigt uppskjutande tunga av gas.