1. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 2. ras

  ras, undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den från andra undergrupper inom arten.
 3. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 4. spikuler

  spikul, fenomen i solens atmosfär i form av en hastigt uppskjutande tunga av gas.

 5. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 6. socker

  socker, allmän benämning på kolhydratet sackaros.
 7. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 8. troilit

  troilit, gråbrunt mineral med sammansättningen FeS.
 9. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 10. merkantilism

  merkantilism, från 1300- till 1700-talet handelskapitalism, ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.