1. influensa

  influensa, infektionssjukdom orsakad av influensavirus, en grupp virus i familjen ortomyxovirus.
 2. Kol- och stålgemenskapen

  Kol- och stålgemenskapen, egentligen Europeiska kol- och stålgemenskapen ( EKSG), engelska European Coal and Steel Community ( ECSC), franska Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ( CECA), en av de tre västeuropeiska samarbetsorganisationer som tillsammans bildade EG.

 3. Den gudomliga komedin

  Den gudomliga komedin, Divina Commedia, den florentinske författaren Dante Alighieris främsta verk, fullbordat omkring 1320.

 4. Gini-koefficient

  Ginikoefficient (efter den italienske samhällsvetaren och statistikern Corrado Gini, 1884–1965), statistisk term, se Lorenzkurva.

 5. anfang

  anfang, initial, begynnelsebokstav, oftast versal, som görs större än texten i övrigt och ibland är speciellt utsmyckad.
 6. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 7. föredragsbeteckning

  föredragsbeteckning, språkligt tillägg till en notbild med anvisningar om hur ett stycke musik skall utföras med avseende på karaktär, uttryck, affekt etc.
 8. Amerika

  Amerika, den kontinent – eller ”dubbelkontinent” – som omfattar landmassorna på västra halvklotet mellan Atlanten och Stilla havet.
 9. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.
 10. sonett

  sonett, fjortonradig diktform, introducerad av Giacomo da Lentini (ca 1200–ca 1250) på Sicilien.