1. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 2. ras

  ras, undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den från andra undergrupper inom arten.
 3. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 4. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 5. socker

  socker, allmän benämning på kolhydratet sackaros.
 6. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 7. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 8. merkantilism

  merkantilism, från 1300- till 1700-talet handelskapitalism, ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.
 9. Italienska Östafrika

  Italienska Östafrika, sammanfattande benämning, antagen 1936, på det italienska kolonialväldet i östra Afrika (Etiopien, Eritrea och Italienska Somaliland).
 10. italienska skolan

  italienska skolan, ibland kallad positiva skolan, den kriminalpolitiska riktning som i slutet av 1800-talet utgick från den italienske läkaren Cesare Lombroso och den italienske straffrättsprofessorn Enrico Ferri ( 1856–1929).