1. Asmera

  Asmera är huvudstad i Eritrea, och där bor 712 000 människor.

 2. luta

  luta är ett stränginstrument, närmare bestämt ett knäppinstrument.
 3. Tirana

  Tirana är huvudstad i Albanien, och där bor 587 100 invånare.
 4. romanska språk

  romanska språk är en grupp språk som har utvecklats från en sen form av latin, alltså det språk som man talade i romerska riket under antiken.
 5. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci var en italiensk konstnär och vetenskapsman som levde under renässansen i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.
 6. spanska inbördeskriget

  spanska inbördeskriget var ett krig i Spanien 1936–1939.
 7. Michelangelo

  Michelangelo var en italiensk målare, skulptör och arkitekt under renässansen på 1500-talet.
 8. drill

  drill är en hastig rörelse mellan två toner och används som en utsmyckning av musik.
 9. portugisiska

  portugisiska är ett språk som talas av 10 miljoner människor i Portugal och av 165 miljoner i Brasilien.
 10. Gioacchino Rossini

  Gioacchino Rossini var en italiensk kompositör på 1800-talet som främst skrev operor.