1. svärd

  svärd är ett vapen för strid.
 2. revolutionskrigen

  revolutionskrigen kallas de krig som utkämpades mellan Frankrike och andra stater under franska revolutionen och Napoleontiden. De ägde rum från 1792 till 1815.
 3. Benito Mussolini

  Benito Mussolini var en italiensk politiker som grundade fascismen och var Italiens diktator från 1922 till 1943.
 4. tarantella

  tarantella är en italiensk folkdans.
 5. arkipelag

  arkipelag är en vidsträckt ögrupp eller ett örikt hav.
 6. citadell

  citadell kallas en fästning eller en del av en fästning som är avsedd för det slutliga försvaret av en stad eller en större befästning.
 7. galvanisering

  galvanisering innebär att man belägger ett föremål med ett tunt lager av zink, framför allt om detta sker med en elektrisk metod.
 8. koalitionskrigen

  koalitionskrigen kallas krigen mellan Frankrike och ett antal olika sammanslutningar av stater.
 9. Soča

  Soča är det slovenska namnet på en flod vid gränsen mellan Italien och Slovenien.
 10. Asmera

  Asmera är huvudstad i Eritrea, och där bor 712 000 människor.