1. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 2. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 3. ras

  ras, undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den från andra undergrupper inom arten.
 4. socker

  socker, allmän benämning på kolhydratet sackaros.
 5. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 6. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 7. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 8. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 9. italienska viner

  italienska viner. Italien har ett bredare spektrum av vintyper än något annat land.

 10. Italienska Östafrika

  Italienska Östafrika, sammanfattande benämning, antagen 1936, på det italienska kolonialväldet i östra Afrika (Etiopien, Eritrea och Italienska Somaliland).