1. lazzaron

  lazzaron äv. lasaron [lasarå´n el. lasaro´n] subst. ~en ~er ORDLED: lazzar-on-en, lasar-on-en
  Svensk ordbok
 2. pajas

  paj´as subst. ~en, ~er el. ~ar ORDLED: paj-as-en
  Svensk ordbok
 3. maffia

  maff´ia subst. ~n maffior ORDLED: maffi-an
  Svensk ordbok
 4. doge

  doge [då´ʃ (ljust sj-ljud) el. då´dje] subst. ~n [då´ʃen el. då´djen] ~r [då´ʃer el. då´djer] ORDLED: dog-en
  Svensk ordbok
 5. mode

  mo`de subst. ~t ~n ORDLED: mod-et
  Svensk ordbok
 6. universitet

  universite´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: uni-vers-itet-et
  Svensk ordbok